დიდი დიამეტრის ელექტრომექანიკური გამოყოფის წყლის მრიცხველი